Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта
НазваниеЛекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта
Л.Н. Толстой родился и прожил большую часть своей жизни, здесь
Дата05.05.2013
Размер7.39 Mb.
ТипЛекція


Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи

 • Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В.


 • Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта

 • Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи теоретиками медсестринства розглядається як послідовність кроків, які вона здійснює, надаючи медичну допомогу.

 • Сестринський процес складається з п’яти етапів. Кожний етап процесу є певною стадією у вирішенні основної проблеми – лікування пацієнта – і тісно взаємопов’язаний з іншими етапами.

 • Європейським Регіональним Бюро ВООЗ дається таке визначення сестринського процесу: «Суть сестринської справи полягає в догляді за людиною, а те, яким чином сестра здійснює цей догляд, є суттю сестринського процесу. В основі цієї роботи повинна лежати не інтуїція, а продуманий і сформований підхід, розрахований на задоволення потреб і вирішення проблем пацієнта…» • У програмі ВООЗ з сестринської справи й акушерства в Європі сестринський процес описується таким чином:

 • Сестринський процес – це термін, який застосовується до системи характерних видів сестринського втручання в сфері охорони здоров’я окремих людей, їхніх сімей і груп населення. Конкретно він розуміє використання наукових методів визначення медико-санітарних потреб пацієнта і суспільства і на цій основі добір тих із них, які можуть бути найбільше ефективно задоволені за допомогою сестринського догляду. Сюди також входить планування заходів щодо задоволення даних потреб, організації догляду і оцінки результатів. Сестра визначає завдання, їх першочерговість, вид необхідного догляду і мобілізує необхідні ресурси. Потім вона прямо чи опосередковано здійснює сестриську допомогу. Після цього сестра проводить оцінку отриманих результатів. Інформація, отримана при оцінці результатів, повинна лягти в основу необхідних змін наступних втручань в аналогічних ситуаціях сестринського догляду. Таким чином, сестринська справа перетворюється в динамічний процес власної адаптації і вдосконалення.” • Етапи сестринського процесу

 • Є п’ять етапів сестринського процесу:

 • 1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського догляду ресурсів.

 • 2. Медсестринська діагностика.

 • 3. Планування роботи із задоволення потреб.

 • 4. Реалізація запланованого сестринського догляду (план сестринського догляду).

 • 5. Оцінка результатів і зворотний зв’язок. • Етап 1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського догляду ресурсів.

 • Містить в собі:

 • 1. Збір необхідної інформації.

 • 2. Аналіз зібраної інформації.

 • 3. Визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреби в догляді.

 • Етап 2. Медсестринська діагностика.

 • 1. Обробка одержаних даних.

 • 2. Встановлення сестринського діагнозу.

 • 3. Підтвердження діагнозу.

 • 4. Документація діагнозу. • Етап 3. Планування роботи із задоволення потреб.

 • Містить у собі:

 • 1. Встановлення мети і завдань догляду.

 • 2. Визначення типів сестринських втручань, які необхідні людині для задоволення кожної з потреб.

 • 3. Обговорення з нею плану догляду.

 • 4. Знайомство інших із планом догляду.

 • Етап 4. Реалізація запланованого сестринського догляду (план сестринського догляду).

 • Включає в себе:

 • 1. Координацію роботи і надання сестринського догляду відповідно до узгодженого плану.

 • 2. Координування догляду з врахуванням будь-якого наданого, але не запланованого догляду, або запланованого, але не наданого догляду.

 • Етап 5. Оцінка результатів і зворотний зв’язок.

 • Включає в себе:

 • 1. Порівняння досягнутого прогресу із запланованими результатами догляду.

 • 2. Оцінку ефективності запланованого сестринського втручання.

 • 3. Подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були досягнуті.

 • 4. Критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних поправок. • Перший етап медсестринського процесу

 • Мета першого етапу – визначити конкретні потреби людини або сім’ї в сестринському догляді, а також їхньої можливості надання самодопомоги. Потім отримана інформація аналізується і кладеться в основу визначення потреб людини в догляді. В процесі первинної оцінки можна виділити декілька систематичних стадій:

 • 1. Збір необхідної інформації.

 • 2. Інтерпретація зібраної інформації.

 • 3. Визначення явних і потенційних потреб людини у догляді, її можливостей надання самодопомоги.

 • 4. Розробка першочергових завдань догляду.

 • 5. Перевірка правильності визначених вами потреб і основних завдань, де це можливо, із самим пацієнтом.

 • Збір інформації

 • Розпитування.

 • Правила розпитування.

 • Загальні відомості про пацієнта.

 • Проблеми пацієнта і їх деталізація.

 • Історія виникнення проблеми.

 • Опитування по системах органів.

 • Історія здоров’я пацієнта. • Загальний огляд пацієнта. Спочатку проводять загальний огляд, а потім послідовно оглядають ділянки тіла.

 • На основі повного обстеження пацієнта оцінюють його загальний стан. Розрізняють задовільний, середньої тяжкості, тяжкий і надміру тяжкий стани. Оцінка загального стану пацієнта грунтується на комплексній оцінці його свідомості, рухової активності, положення в ліжку.

 • Свідомість пацієнта оцінюється як ясна, якщо хворий адекватно відповідає на питання, орієнтується в місцевості, часі і в своїй особі. Розрізняють такі порушення свідомості: ступорозний стан, сопор, кома, делірій, сутінковий стан свідомості. • Ступорозний стан свідомості (стан оглушення) – часткове виключення свідомості зі збереженням словесного контакту на фоні підвищеного порога сприйняття всіх зовнішніх подразників і зниження власної активності.

 • Сопорозний стан – виключення свідомості з відсутністю словесного контакту при збереженні координованих захисних реакцій на больові подразники. Мовний контакт не можливий.

 • Кома – повне виключення свідомості з тотальною втратою сприйняття довкілля і самого себе з вираженими неврологічними і вегетативними розладами.

 • Клінічними ознаками марення (маячення) є гостре різке потьмарення свідомості з грубою дезорієнтацією в оточуючому середовищі і власній особі.

 • Сутінкові розлади свідомості проявляються дезорієнтацією, появою страхітливих галюцинацій, злістю, страхом, збудженням з агресією. • Мова пацієнта.

 • Шкіра і її похідні.

 • Висипання на шкірі

 • Розеола

 • Еритема

 • Кропив'янка

 • Герпетичні висипання

 • Крововиливи в шкіру

 • Варикозне розширення вен

 • Атрофія

 • Ерозія

 • Тріщини

 • Виразкa

 • Волосся.

 • Нігті.

 • Ступінь розвитку підшкірної основи

 • Набряки

 • Лімфатичні вузли.

 • М’язи.

 • Огляд рук і ніг.

 • Обстеження суглобів і локомоторного апарату

Голова.

 • Голова.

 • Огляд обличчя.

 • Очі.

 • Ніс.

 • Вуха.

 • Рот.

 • Шия.Грудна клітка.

 • Грудна клітка.

 • Огляд живота.

 • Пальпація. Це метод обстеження пацієнта, використовуючи дотикові відчуття пальців чи кистей однієї або обох рук. • Перкусія. Метод грунтується на вистукуванні поверхні тіла, з тим, щоб за характером отримуваного звуку оцінити фізичні властивості органів, що лежать під вистукуваною поверхнею. • Аускультація. Метод обстеження внутрішніх органів, який базується на вислуховуванні звукових явищ, що виникають при їх функціонуванні. • Лабораторно-інструментальні методи обстеження

 • Рентгенологічне обстеження

 • Ендоскопічні методи дослідження

 • Ультразвукове дослідження (УЗД) • Термографія

 • Найновішим досягненням є впровадження у клінічну практику ядерної магнітної томографії (магнітно-резонансне зображення, радіомагнітний резонанс, ядерно-магнітний резонанс) • Інтерпретація отриманої інформації

 • Коли інформація зібрана, її варто проаналізувати і проінтерпретувати, щоб визначати можливості людини у плані надання самодопомоги, допомоги вдома і її потребу в сестринському втручанні. • Актуальні проблеми

 • Потенційні проблеми

 • Визначення першочергових завдань догляду

 • Таким чином, проаналізувавши перший етап сестринського процесу, можна зрозуміти принципові відмінності в діяльності медичної сестри сьогодні і недалекому майбутньому, і ті труднощі і завдання, які стоять перед цією новою генерацією медичних сестер у розробці і затвердженні на державному рівні сестринської документації на новому етапі реформування охорони здоров’я.

Похожие:

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconТернопільський державний медичний університет Кафедра внутрішньої медицини Перший і другий етапи сестринського процесу
Розумові дані та освіта є також важливими факторами, які медсестра повинна проаналізувати, намагаючись зрозуміти вірування та переконання...

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconПерший і другий етапи сестринського процесу Лектор доц. Н. Я. Верещагіна
Розуміння теоретичних основ медсестринського процесу необхідне для його ефективного впровадження

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №5 Тема лекції: Харчування й годування хворих Проф кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
Вміст білків жирів та інших інградієнтів в харчовому раціоні залежить від характеру захворювання

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconПерший етап (09. 2007-06. 2009), Перший етап (09. 2007-06. 2009)
Розробка нормативно-правової бази шпд (положення, інструкції, посадові обов'язки І т д.)

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу
Після обстеження, встановлення діагнозу і визначення первинних проблем пацієнта сестра формулює мету догляду, очікувані результати...

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconПідготовлено : Ольга Трофимова, к е. н
Компанії зазвичай розглядають процес розробки нового продукту як перший етап створення та комерціалізації нового продукту загального...

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconНими пишається Україна. Юрій Михайлович Котермак (1450 – 1494)
Юрій Дрогобич український філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини. Він є першим українським автором друкованого...

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта icon1952 р. – заснування кафедри радіофізики на базі новоствореного радіофізичного факультету 1952 р. – заснування кафедри радіофізики на базі новоствореного радіофізичного факультету
Професор, засновник та перший завідувач кафедри в 1952-72 р р., Лауреат Державної Премії СРСР 1986 р., Заслужений діяч науки І техніки...

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЗакон термодинаміки: Перший закон термодинаміки: теплота, що підводиться до системи, йде на зміну її внутрішньої енергії та на роботу, яку здійснює система над зовнішніми тілами
Другий закон термодинаміки: в ізольованій системі неможливий перехід теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconПерший семестр Перший семестр
При цьому втрати сировини, напівфабрикатів і готової продукції виключаються чи зводяться до мінімуму

Разместите кнопку на своём сайте:
rpp.nashaucheba.ru


База данных защищена авторским правом ©rpp.nashaucheba.ru НашаУчеба
связаться с администрацией
rpp.nashaucheba.ru
Главная страница