Тема: Загальний план будови нервової системи
НазваниеТема: Загальний план будови нервової системи
страница12/12
Дата08.09.2013
Размер7.22 Mb.
ТипПрезентации
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Ядерними структурами, що мають безпосереднє відношення до лімбічної системи, є мигдалеподібний комплекс, передні таламічні ядра, гіпоталамус, епіталамус і частини базальних гангліїв.Існує кілька класифікацій лімбічних структур: антомічна Гасто і Ламмерса, в якій виділяють 2 частини: базальну і лімбічну; анатомо-функціональну; оро-медіо-базальну, що регулює вегетативно-вісцеральні функції, поведінкові акти, які пов’язані з травною функцією, статевою, емоціональною сферою і задню ділянку / гіпокампальна формація/ , що приймає участь в організації більш складних поведінкових актів.

 • Ядерними структурами, що мають безпосереднє відношення до лімбічної системи, є мигдалеподібний комплекс, передні таламічні ядра, гіпоталамус, епіталамус і частини базальних гангліїв.Існує кілька класифікацій лімбічних структур: антомічна Гасто і Ламмерса, в якій виділяють 2 частини: базальну і лімбічну; анатомо-функціональну; оро-медіо-базальну, що регулює вегетативно-вісцеральні функції, поведінкові акти, які пов’язані з травною функцією, статевою, емоціональною сферою і задню ділянку / гіпокампальна формація/ , що приймає участь в організації більш складних поведінкових актів.На сьогоднішній час структури, що утворюють лімбічну систему, групують в три відділи:

 • На сьогоднішній час структури, що утворюють лімбічну систему, групують в три відділи:

 • I – поясна звивина, її зв’язки з гіпокампом, гіпокамп, гіпоталамус, передні ядра таламуса, центральна сіра речовина і покриття мозку;

 • 2 – орбіто-інсуло-темпоральний комплекс з мигдалиною;

 • 3 – комплекс медіального передньо-мозкового пучка, який зв’язує нюхові шляхи з гіпоталамусом, гіпокампом і середнім мозком.

 • Існує велика кількість робіт, присвячених вивченню зв’язків і функцій різноманітних відділів лімбічної системи. Багато дослідників відмічають, що при подразненні чи видаленні ділянок лімбічної системи поряд з певною специфічністю спостерігалась спільність у реакціях, що викликані.На цій основі і був зроблений висновок, що лімбічна система бере участь в регуляції вегетативно-вісцерально-гуморальних функцій, які направлені на забезпечення різноманітних форм діяльності/травна і сексуальна поведінка, процеси збереження виду/,в регуляції систем, що забезпечують сон, увагу, емоційну сферу, процеси пам’яті, здійснюючи таким чином сомато-вегетативну інтеграцію.

 • На цій основі і був зроблений висновок, що лімбічна система бере участь в регуляції вегетативно-вісцерально-гуморальних функцій, які направлені на забезпечення різноманітних форм діяльності/травна і сексуальна поведінка, процеси збереження виду/,в регуляції систем, що забезпечують сон, увагу, емоційну сферу, процеси пам’яті, здійснюючи таким чином сомато-вегетативну інтеграцію.

 • Отже, лімбічна система – це комплекс утворів кінцевого, проміжного і середнього мозку, що приймають участь в регуляції різноманітних вегетативних функції. Разом з усією підкіркою лімбічна система є джерелом енергії для кори, відповідає за основні, життєво важливі реакції організму, регулює діяльність внутрішніх органів. Для неї характерні відчуття голоду і спраги, сприйняття звуків і запахів.Вчені вважають, що саме тут сконцентрований фізіологічний субстрат людських емоцій, а також розміщені механізми пам’яті. Зв’язки лімбічної системи досить складні з найбільш різноманітними функціями.

 • Вчені вважають, що саме тут сконцентрований фізіологічний субстрат людських емоцій, а також розміщені механізми пам’яті. Зв’язки лімбічної системи досить складні з найбільш різноманітними функціями.

 • БАЗАЛЬНІ ЯДРА ПІВКУЛЬ.

 • Крім сірої кори, на поверхні півкуль в їх товщі є скупчення сірої речовини, що носить назву базальних ядер, які являють собою підкірку. Вона має будову ядерних центрів. Розрізняють три скупчення підкіркових ядер: смугасте тіло, огорожа і мигдалеподібне тіло. Між ними є прошарок білої речовини /внутрішня капсула/, яка в філогенетичному відношенні являє собою старий утвір між хвостатим і сочовицеподібним ядрами. Ці ядра утворюють стріопалідарну систему.Вона є головною частиною екстрапірамідної систем і вищим регулюючим центром вегетативних функцій у відношенні теплорегуляції і вуглеводного обміну і являються домінуючими над вегетатиними центрами в гіпоталамусі.

 • Вона є головною частиною екстрапірамідної систем і вищим регулюючим центром вегетативних функцій у відношенні теплорегуляції і вуглеводного обміну і являються домінуючими над вегетатиними центрами в гіпоталамусі.

 • ПРОВІДНІ ШЛЯХИ

 • Провідні шляхи центральної нервової системи – це система нервових волокон, які з’єднують між собою відділи головного і спинного мозку, або в межах лише головного чи спинного мозку. Таким чином забезпечується двосторонній функціональний зв’язок між різними структурами мозку. Завдяки провідним шляхам здійснюється інтегративна діяльність центральої нервової системи, єдність організму і його зв’язок з зовнішнім середовищем.Усі провідні шляхи ЦНС за природою поділяють на три групи: проекційні, комісуральні і асоціативні.

 • Усі провідні шляхи ЦНС за природою поділяють на три групи: проекційні, комісуральні і асоціативні.

 • В залежності від напрямку проведення нервових імпульсів проекційні провідні шляхи поділяються на аферентні /висхідні/ і еферентні /низхідні/.

 • Аферентні шляхи проводять імпульси від рецепторів до центрів головного і спинного мозку, еферентні – від центрів головного і спинного мозку до робочих органів.

 • Комісуральні шляхи з’єднують між собою ділянки кори півкуль великого мозку, забезпечуючи зв’язок між ними.У процесі становлення провідної системи в онтогенезі спочатку формуються проекційні шляхи, потім комісуральні і останніми – асоціативні шляхи.

 • У процесі становлення провідної системи в онтогенезі спочатку формуються проекційні шляхи, потім комісуральні і останніми – асоціативні шляхи.

 • До комісуріальних провідних шляхів належить мозолисте тіло, передня і задня спайки мозку, спайки склепіння.

 • Асоціативні шляхи з’єднують між собою нейрони різних ділянок кори в межах однієї півкулі або ділянки кори з базальними вузлами. У ділянці спинного мозку асоціативні шлязи здійснюють зв’язок між сусудніми сегментами спинного мозку.Вони знаходяться між останніми нейронами аферентного шляху і початковим відділом еферентного шляху /першим нейроном/ і, таким чином, замикають рефлекторні дуги.

 • Розрізняють короткі і довгі асоціативні волокна. Короткі з’єднують ділянки кори сусідніх звивин в межах однієї частки. Довгі волокна зв’язують ділянки кори різних часток однієї півкулі.Розглянемо аферентні провідні шляхи. Вони є чутливими. Характерним для всіх чутливих шляхів являється те, що перші нейрони знаходяться за межами головного і спинного мозку і представлені псевдоуніполярними клітинами. Їхні дендрити у складі спинно-мозкових нервів прямують на периферію до рецепторів, які перетворюють енергію подразнення в нервовий імпульс. Останній по дендриту іде до тіла нервової клітини, а від тіла – до аксону. Аксони в залежності від виду чутливості поділяються на пучки, які досягають спинного або довгастого мозку і переключаються на П нейрони.Відростотки клітин цих нейронів ідуть в складі задніх або бічних канатиків спинного мозку, утворюють медіальну петлю і закінчуються у таламусі, де знаходиться тіло Ш нейронів проходить через задню ніжку внутрішньої капсули і прямують у відповідні ядерні центри кори.

 • Розглянемо аферентні провідні шляхи. Вони є чутливими. Характерним для всіх чутливих шляхів являється те, що перші нейрони знаходяться за межами головного і спинного мозку і представлені псевдоуніполярними клітинами. Їхні дендрити у складі спинно-мозкових нервів прямують на периферію до рецепторів, які перетворюють енергію подразнення в нервовий імпульс. Останній по дендриту іде до тіла нервової клітини, а від тіла – до аксону. Аксони в залежності від виду чутливості поділяються на пучки, які досягають спинного або довгастого мозку і переключаються на П нейрони.Відростотки клітин цих нейронів ідуть в складі задніх або бічних канатиків спинного мозку, утворюють медіальну петлю і закінчуються у таламусі, де знаходиться тіло Ш нейронів проходить через задню ніжку внутрішньої капсули і прямують у відповідні ядерні центри кори.I. ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ /ГЛИБОКОЇ/ ПРОПРІОЦЕПТИВНОЇ ЧУТЛТВОСТІ

 • I. ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ /ГЛИБОКОЇ/ ПРОПРІОЦЕПТИВНОЇ ЧУТЛТВОСТІ

 • I нейрон знаходиться в спинно-мозкових вузлах, його дендрити прямують до м’язів, сухожилків, зв’язок і капсул суглобів, кісток і окістя.

 • Центральні відростки – аксони в складі задніх корінців ідуть посегментно в спинний мозок, де у вигляді пучків Голля і Бурдаха сягають довгастого мозку і закінчуються в одноіменних ядрах, що являють собою тіла П нейронів. Ш нейрон знаходиться у вентролатеральних ядрах таламуса, аксони яких закінчуються в задній центральній звивині. Перехрест відбувається на рівні довгастого мозку.2. ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ БОЛЬОВОЇ І ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ

 • 2. ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ БОЛЬОВОЇ І ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ

 • I нейрон знаходиться в спинно-мозкових вузлах, дендрити яких ідуть до екстерорецепторів шкіри. Аксон прямує до власного ядра заднього рогу спинного мозку, де знаходиться тіло П нейрона. Тіло III нейрона знаходиться в латеральному ядрі таламуса. Цей шлях закінчується в постцентральній звивині. Перехрест відбувається посегментно на рівні спинного мозку, ідучи у складі бічного канатика.3. ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ ТАКТИЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ

 • 3. ПРОВІДНИЙ ШЛЯХ ТАКТИЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ

 • Має такий самий напрям, як і попередній шлях, з тією різницею, що II нейрон знаходиться в драглистій речовині заднього рогу спинного мозку, а сам проходить у складі переднього канатика.4. ПЕРЕДНІЙ СПИННО-МОЗКОВИЙ ШЛЯХ /Говерса/

 • 4. ПЕРЕДНІЙ СПИННО-МОЗКОВИЙ ШЛЯХ /Говерса/

 • I нейрон знаходиться в спинно-мозковому вузлі, П нейрон – в проміжно-медіальному ядрі, аксон якого проходить через верхній мозковий парус і закінчується в корі черв’яка мозочка. Перехрест відбувається на рівні спинного мозку /неповний/ і в ділянці верхнього мозкового паруса.5. ЗАДНІЙ СПИННО-МОЗОЧКОВИЙ ШЛЯХ /Флексіга/

 • 5. ЗАДНІЙ СПИННО-МОЗОЧКОВИЙ ШЛЯХ /Флексіга/

 • I нейрон зназодиться в спинно-мозковому вузлі, П нейрон – в грудному ядрі. Частковий перехрест відбувається в корі черв’яка мозочка.

 • Еферентні шляхи проводять імпульси від різних центрів головного мозку до рухового і секреторного апаратів.

 • Всі еферентні шляхи поділяються на пірамідні, що починаються пірамідними клітинами в корі півкуль великого мозку, і екстрапірамідні, що проводять еферентні імпульси від базальних ядер.Ці шляхи двохнейронні. І нейрони знаходяться в корі великого мозку, підкіркових ядрах /екстрапірамідна система/, корі мозочка. П нейрони знаходяться у нейронах передніх рогів спинного мозку, а також у нейронах рухових і секреторних ядер черепних нервів.

 • Ці шляхи двохнейронні. І нейрони знаходяться в корі великого мозку, підкіркових ядрах /екстрапірамідна система/, корі мозочка. П нейрони знаходяться у нейронах передніх рогів спинного мозку, а також у нейронах рухових і секреторних ядер черепних нервів.

 • До пірамідних шляхів належать: кірково-спинномозковий шлях /передній і бічний/ і кірково-ядерний.

 • До екстрапірамідної системи належать: хвостате і сочевицеподібне ядра, огорожа, таламус, чорна речовина, червоне ядро, ядра ретикулярної формації мозкового стовбура, нижче ядро оливи довгастого мозку, мозочок і волокна білої речивини, які здійснюють зв’язок між цими ядрами. Із екстрапірамідних шляхів ми будемо вивчати лише червоноядерно- спинномозковий шлях.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Тема: Загальний план будови нервової системи iconЛекція №1 Тема: " принципи будови та функції нервової системи. Безумовні рефлекси. Система довільних рухів (симптоматика І топічна діагностика уражень)" Професор С.І. Шкробот
Принципи будови та функції нервової системи. Безумовні рефлекси. Система довільних рухів (симптоматика І топічна діагностика уражень)...

Тема: Загальний план будови нервової системи iconЛекція №1
Короткий історичний огляд розвитку неврології. Принципи будови та функції нервової системи. Безумовні рефлекси. Система довільних...

Тема: Загальний план будови нервової системи iconПлан Особливості нервової системи новонародженого
Об’єднання і регуляція всіх функцій організму, його органів, тканин, клітин і внутрішньоклітинних структур

Тема: Загальний план будови нервової системи iconТема лекції Нервово-психічний розвиток дітей різного віку
Психомоторний розвиток дитини відображає становлення різних відділів нервової системи дитини у певні періоди життя

Тема: Загальний план будови нервової системи iconЕферентні (відцентрові) нервові волокна іннервують скелетні м’язи – соматичні
Анатомо-фізіологічні особливості вегетативної нервової системи. Антихолінестеразні засоби

Тема: Загальний план будови нервової системи iconЛекція №10 Тема: Особливості розвитку освіти І педагогічної думки у ХVІІІ ст. План загальний огляд основних доленосних для українського народу подій
Антология педагогической мысли Украинской сср. М.: Педагогика 1988. С. 143-151

Тема: Загальний план будови нервової системи iconРівні екстрапірамідної нервової системи: Кірковий: 4,6,8 кіркові поля за Бродманом
Мозочок. Екстрапірамідна система. Cиндром паркінсонізму. Анатомія. Функція. Симптоми ураження

Тема: Загальний план будови нервової системи iconКільові птахи характеризуються тим, що в них є
Теплокровність, здатність до польоту та досить високий рівень розвитку нервової системи визначили своєрідність цієї групи хребетних...

Тема: Загальний план будови нервової системи iconТема лекції
Формування системи виділення в різні вікові періоди. Короткі відомості про ембріогенез органів сечової системи як основи природжених...

Тема: Загальний план будови нервової системи iconПлан-конспект уроку з трудового навчання на тему: Вивчення будови та принципу дії електричних інструментів для свердління деревини за допомогою електронних презентацій Power Point вперед Тема уроку
План-конспект уроку з трудового навчання на тему: Вивчення будови та принципу дії електричних інструментів для свердління деревини...

Разместите кнопку на своём сайте:
rpp.nashaucheba.ru


База данных защищена авторским правом ©rpp.nashaucheba.ru НашаУчеба
связаться с администрацией
rpp.nashaucheba.ru
Главная страница